Your Company
Hem Företaget Jobba hos oss Länkar Kontakt
Om oss Vår affärsidé Bemanning Outsourcing

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att lösa våra kunders tillfälliga eller långvariga behov av kompetent arbetskraft. Vi utvecklar lösningar i nära samarbete med våra kunder och strävar efter långvariga relationer med hög och jämn servicenivå.

 

Kvalitetsmål

Vårat kvalitetsmål är nöjda kunder och nöjda med- arbetare. Vi strävar ständigt efter att förbättra service- och kvalitetsnivån.

Därför genomför vi fortlöpande kund och medarbetar- undersökningar. Nya mål och

handlingsplaner fastställs utifrån utvärderingsresultaten.

 

Miljöpolicy

Det är naturligt för Star Staff Nordica att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling.

Vi ska därför inom våran verksamhet:

-minska miljöbelastningen påvåra tjänsteuppdrag genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt.

-efterleva gällande lagar och förordningar på miljöområdet.

-motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.

-hantera vårat avfall på bästa sätt.

-minska användning av energi och material.

-ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster.

Copyright 2009 Your Company